màng xốp hơi cuộn 1m5

Cuộn xốp hơi cao 1m5 dài 100cm